Homeschool อิสระทางการศึกษาที่คุณสามารถเลือกแนวทางการเรียนการสอนเองได้

การเรียนแบบโฮมสคูล หรือบางคนเรียกว่า การศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาที่บ้าน หรืออื่นๆแล้วแต่จะเรียก ในที่นี้เราขอเรียกโดยรวมว่า "โฮมสคูล" (Homeschool) นะคะโฮมสคูลในบ้านเรามีมานานหลายปีแล้วค่ะ เด็กรุ่นแรกๆก็เข้ามหาวิทยาลัยกันไปแล้ว หรือบางคนจบไปแล้วก็มีเพียงแต่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเท่านั้น เหตุผลในการจัดทำ homeschool ของแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปค่ะ เช่น บางบ้านอาจจะมีลูกที่เป็นนักดนตรี หรือนักกีฬา ที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามที่ต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนตามเวลาของระบบ เพราะโฮมสคูลนั้นสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความพร้อมผู้เรียนเป็นหลัก หรือบางบ้านอาจจะไม่ค่อยถูกใจกับระบบการศึกษาของทางการสักเท่าไหร่ และอาจมีวิธีการหรือแนวทางการสอนที่สะดวกใจมากกว่า เช่น อาจจะเขียนหลักสูตรขึ้นมาเอง หรือซื้อหลักสูตรของต่างประเทศมาใช้ เป็นต้นค่ะ

การเรียนการสอนแบบ Homeschool

การเรียนการสอนแบบโฮมสคูลนั้น สามารถเลือกวิธีการ หลักการ รูปแบบ ได้ตามอัธยาศัยของแต่ละครอบครัว โดยจะเน้นทีความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก รวมถึงความช้า เร็ว ในแต่ละบทเรียน ก็เป็นไปตาม pace ของผู้เรียนเอง ดังนั้น ผู้ปกครองจำนวนมากในปัจจุบัน จึงหันมาสนใจการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่ความชอบ ความถนัดต่างการ การเรียนการสอนแบบส่วนตัวจะช่วยดึงศุกยภาพของเด็กออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อดีของ Homeschool

- เรียนที่ไหนก็ได้ นอกจากเรียนที่บ้านแล้ว เวลาไปเที่ยวก็สามารถพกเอกสารตำราเรียนไปเรียนด้วยได้ทุกที่ รวมถึงห้องเรียนชีวิตและห้องเรียนธรรมชาติต่างๆ เพราะทุกๆที่บนโลกใบนี้คือห้องเรียนขนาดใหญ่ของเด็กๆค่ะ

- ยืดหยุ่นเรื่องเวลา เช่น หากเป็นนักดนตรี หรือนักกีฬา ที่ต้องเดินทางบ่อย ก็สามารถที่จะเลือกเวลาเรียนในเวลาที่ว่างได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนตามเวลาราชการ

- ผู้ปกครองสามารถกำหนดเนื้อหาบทเรียน หลักสูตร ให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้มากที่สุด เพราะการเรียนแบบโฮมสคูล ผู้ปกครองสามารถเขียนหลักสูตรเอง หรือเลือกซื้อหลักสูตรที่เหมาะกับลูกของตนมาใช้ได้

- ผู้ปกครองต้องยื่นจดทะเบียนการศึกษากับสำนักงานเขตการศึกษาใกล้บ้าน ซึ่งจะทำให้เด็กมีวุฒิการศึกษาเหมือนกับเด็กๆที่เรียนในโรงเรียน รวมถึงมีศักดิ์และสิทธิ์ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ หรือสามารถกลับเข้ามาเรียนในระบบปกติได้เมื่อต้องการ

- เป็นการศึกษาแบบเน้นไปที่ตัวบุคคล และการเรียนการสอนมักจะเป็นแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็ก หากผู้ปกครองมีลูกคนเดียวก็จะเป็นการเรียนตัวต่อตัว ซึ่งทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองสามารถเข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของเด็กได้อย่างชัดเจน

ในตอนถัดไปเราจะนำเสนอถึงการเรียนโฮมสคูลในรูปแบบต่างๆที่ผู้ปกครองใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะ รวมถึงรวบรวมคำถามที่มักถูกถามบ่อยๆหากเลือกการศึกษาแบบ Homeschool ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น