Life Skill Online หลักสูตรทักษะชีวิต สำหรับเด็ก ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

สวัสดีค่ะ วันนี้กลับมาอีกครั้งกับบทความเกี่ยวกับการศึกษานะคะ โดยที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นหลักสูตร Homeschool ออนไลน์อีกเช่นเคยค่ะ แต่จะเป็นในส่วนของ Elective หรือวิชาเลือกค่ะ ซึ่งเป็นหลักสูตรฟรีด้วย มาเริ่มกันเล้ยยยย


Overcoming Obstacles ก่อตั้งเมื่อปี 1992 เป็นองค์กรณ์ที่ไม่แสวงหากำไร ที่จัดหาสื่อหลักสูตรทักษะชีวิตฟรีแก่นักการศึกษาทั่วโลก โดยมีภารกิจหลักคือการทำให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ

Overcoming Obstacles เป็นหลักสูตรการสอนทักษะชีวิต หรือ Life Skill ที่สามารถเรียนได้ฟรี แบ่งออกเป็นหลายระดับชั้นตั้งแต่ Kindergarten ไปจนถึง Grade12 การเรียนการสอนเป็น activity-based lessons ซึ่งครอบคลุมทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่จำเป็นกว่า 30 ทักษะ เช่น เรียนรู้วิธีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, เรียนรู้วิธีตัดสินใจอย่างมีข้อมูล, เรียนรู้วิธีตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมาย, การแก้ไขข้อขัดแย้ง, ทักษะการแก้ปัญหา, การเคารพซึ่งกันและกัน และอื่นอีกมากมายค่ะ ซึ่งเหล่านี้คือทักษะที่จำเป็นในการสร้างเด็กรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 (เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ)


สำหรับเนื้อหานะคะ จะมาในรูปแบบของไฟล์ ที่ให้เราสามารถดาวน์โหลดได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ไฟล์เอกสารที่ได้มาจะเป็นเหมือนคู่มือครูค่ะ เป็นคล้ายๆ Lesson Plan หรือ Teacher Guide ให้ครูหรือผู้ปกครองใช้อ่านเพื่อเตรียมการสอนให้กับเด็กๆค่ะ จะไม่ใช่เป็นเนื้อหาหรือแอพให้เด็กนั่งเรียนด้วยตัวเองนะคะ สรุปง่ายๆคือเป็นสื่อการสอนสำหรับครูหรือผู้ปกครองนั้นเองค่ะ (ภาษาอังกฤษล้วนค่ะ)


นอกจากคู่มือการสอนแล้ว เค้าก็ยังมี Activity Sheet ให้ดาวน์โหลดอีกด้วย ซึ่งเลือกโหลดได้หลายภาษา เช่น อังกฤษ จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน รัสเซีย สเปน เกาหลี etc. เนื้อหาการสอนแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น ได้แก่ 


เกรด K-2 เรียนเรื่องเกี่ยวกับการรู้จักอารมณ์ตนเอง และการควบคุมอารมณ์ตนเอง การให้เกีรยติผู้อื่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การปรับทัศนคติเชิงบวก และการรู้จักหน้าที่ของตน เป็นต้น


Grade 3-5 เรียนเรื่องการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความพากเพียร และการเคารพผู้อื่น พัฒนาทักษะการเผชิญหน้ากับปัญหาและเรียนรู้วิธีรับมุมมองเชิงบวกมากขึ้น มีความรับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมถึงการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติด้วยMiddle School ถึงวัยที่จะเริ่มมองถึงอนาคตแล้วค่ะ ดังนั้นในชั้นนี้ จะได้เรียนเรื่องของการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมาย การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจ การจัดการทรัพยากรส่วนบุคคล การบริหารเวลา และการรับมือกับความกดดัน เป็นต้น


High School ในชั้นนี้เนื้อหาจะคล้ายๆกับ Middle School ค่ะ แต่จะลงรายละเอียดที่ลึกกว่า นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมในส่วนของการเตรียมตัวสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย และการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ เช่น การบริหารเงิน บริหารเวลา บริหารคน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเตรียมตัวสมัครและสัมภาษณ์งาน การเขียนเรซูเม่ และอื่นๆ


"ทักษะชีวิต" คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กยุคใหม่ เพราะมันนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในทุกด้านของชีวิต ซึ่งรวมถึงทักษะทางสังคมและอารมณ์ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ การตั้งเป้าหมาย การตัดสินใจ และการเอาใจใส่ ตลอดจนทักษะในทางปฏิบัติ เช่น การสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัย การหางาน และการจัดการด้านการเงิน และทักษะชีวิตยังครอบคลุมถึงการศึกษาลักษณะนิสัยของคนด้วย ซึ่งถือเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21


กลับมาพบกันใหม่ตอนหน้านะคะ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น